Möblera

Möblera brukar i de flesta fall vara en angenäm sysselsättning om än lite arbetsam innan man vet hur det skall vara och få allt på plats.
När det gäller offentliga platser som en bar så är det lite andra krav man bör tänka på än i ett hem.
Men en lång bardisk så gäller det att fundera på hur möbleringen skall se ut. Skall stolarna stå tätt så det skapas samvaro mellan de som sitter där. Eller skall de stå lite glesare så att andra gäster kan gå fram och beställa. Så där kan man tänka sig att även möblera med några ståbord så det blir lättare att komma fram till bardisken för att beställa. Så nästa gång man besöker en bar för en öl eller drink kan man fundera om det gjort rätt med möblerna.

Analys och vatten

En vattenanalys är något som bör ske minst vart tredje år, om du har egen brunn, det på rekommendation av Socialstyrelsen. Är ni flera familjer som delar brunn, så ska en vattenanalys göras oftare än så. En vattenanalys är även bra att göra om du misstänker att ditt vatten är dåligt på något vis. En vattenanalys kan du göra på egen hand, det finns provflaskor att beställa på nätet. Du kan även be kommunen om hjälp att komma ut med någon som gör det åt dig. Mot då en viss avgift naturligtvis. Om nu vattnet skulle vara förorenat så kan det vara aktuellt med någon form av vattenfilter för att komma tillrätta med problemet.