Klimatet

Kategorin klimatet handlar lämpligtvis om det som rör klimat och den typen av frågeställning. Ett ämne som hela tiden får mer och mer aktualitet och som lär påverka oss människor på ett eller annat sätt.