Likvidation

Av olika anledningar kan det vara läge att avveckla ett aktiebolag. Beslutet för detta måste tas via bolagsstämma genom förslag för detta från styrelsen, alternativt aktieägare. Förslaget måste innehålla en del punkter såsom skäl, datum för likvidation, tidpunkten för skiftet, storleken på skiftesbeloppet samt eventuellt förslag på likvidator.

Det finns även en del krav på likvidatorn och densamme ersätter i stort både styrelse, verkställande direktör samt eventuella firmatecknare och är firmatecknare i det att likvidatorn kan skriva under i företagets namn. Det ansvar som medföljer är att likvidatorn ansvarar för den efterföljande processen att avveckla företaget. Det handlar om fortlöpande kontakter med bolagsverket, upprätta och ge in årsredovisning, betala aktiebolagets eventuella skulder samt omvandla bolagets egendomar till pengar. Lägga fram slutredovisning på bolagsstämma samt anmäla om avslutad likvidation och eventuella andra omständigheter som har betydelse för företaget under tiden.

I många fall kan det vara en ganska långdragen process, sju, åtta månader och det har blivit vanligt att bolag väljer en likvidation. Fördelen med det är en näst intill omedelbar likvidation där man slipper att sätta sig in i likvidationsprocessen och Bolagsverkets regler samt får betalt för företaget med en gång. Det kan vara värt att titta över en sådan lösning och väga den kostnaden som en sådan snabbavveckling innebär mot fördelarna med att helt befria sig från företaget mycket fort. Så länge all dokumentation och bokslut är i ordning vill säga, annars kan det bli en långdragen process med kompletteringar av information till företaget som står för avvecklandet.