Brinner

i London likt det gjorde under andra världskriget, skillnaden nu är att det är landets egen befolkning som står för bränderna. Eller man skall kanske inte dra all över en kam, en mycket liten del av befolkning, så liten att den egentligen är obetydlig. Men märks gör de.