Lärande

Inte helt lätt det där med lärande och utbildning kan man se. Den svenska skolan är ständigt i fokus för olika diskussioner om hur lärandet skall skötas på bästa möjliga sätt. Eleverna sägs hela tiden vara i centrum, men egentligen ser det nog inte ut riktigt så. Utan det är numera en fråga om resurser eller mer krasst uttryckt pengar. Friskolor med sina vinstintressen tar över mycket av den kommunala verksamheten. Men på sina egna villkor, barn med inlärningsproblem som exempelvis dyslexi är inte önskvärda hos de privatdrivna skolorna då de inte är så lönsamma som andra elever.  Men skolan har hela tiden varit under debatt oavsett i vilken form den än har bedrivits i.