Nog inga större problem

Kanske inte så överraskande när man läser om rotavdraget att det är bara de som tjäner över ett visst belopp per månad som kan dra nytta av att.
Men så är det väl alltid. De som har pengar och tjänar bra kan är de som får de bästa förmånerna.