Data

Och överföring av data till kunder eller de som är tänkta att bli kunder. Eller för att underlätta för det egna företaget kan gå till på en del olika vägar.  Att flytta över en del av driften till ett serverhotell är en lösning som innefattar en hel del olika variationer som att gå över till en virtualisering för att på det sättet underlätta och avlasta den egna verksamheten. Att helt enkelt lyfta över driften och ansvaret till de som har kompetens och kunskap att klara av det hela. Det innebär en viss kostnad men samtidigt så lägger man över det till några som kan det hela. Och kan frigöra en del resurser i företaget som kan koncentera sig på kärnverksamheten.