Dags

att fundera på midsommar. Kanske inte själva firandet redan, men väl de drycker som skall till. Tänker man krydda sin snaps själv är det hög tid att skaffa kryddor för det nu.