Nytänkande

Det är med att tänka nytt och kreativt har inte varit så framträdande när det gäller Pandemin och näringsställen. Det skulle vara/är begränsat med sittplatser och vissa fastställda avstånd mellan borden samt inte för många vid varje bord. Då var det tänkt eller är tänkt att det skall personalen skall kunna servera mat och drycker. Samtidigt innebär det att inte speciellt många kommer in på stället samtidigt vilket medför en hel del ekonomiska problem för de som driver det. Det man skulle has gjort vilket förvisso inte är för sent än vore att ha någon form av avgränsningen mellan borden som hinder för virusspridning. Som exempel där finns bordsskärmar och dylika för golvet bara för att ta några exempel.