Ändring

Nu kan man se fram mot ett ändrat politiskt klimat i landet. Med avgången av Ohly kan man förvänta sig ett annat ledarskap hos Vp. Det tillsammans med en ny S-ledare och nya språkrör gör att valrörelsen 2014 kan bli riktigt intressant.