Lägre skatt

kan vi som förvärvsarbetar se fram mot vid årsskiftet. Nu när det femte skatteavdraget införs. Och det är inte små sänkningar vi pratar om utan rätt så rejäla sänkningar handlar det om. Sedan kan man förstås fråga sig hur det ser ut i andra delar av samhället där det behövs resursförstärkningar i fråga om pengar. Som järnväg vård och sådant. Men nu skall vi inte vara så där.