Energi

Ett problem med vindenergi och för del delen solenergi och en del andra alternativa och rena energikällor är lagringen av el.  Energi som produceras behöver förbrukas direkt och kan svårligen lagras. Visserligen kan man på ett teoretiskt plan tänka sig någon form av batteri. Men kapaciteten för ett batteri räcker inte till för att lagra de mängder el som vi pratar om här.  Alltså energi för att försörja industrier och hela samhällen. Så trots att man pratar om miljövänlig energis å krävs det någon form av backup produktion i slutändan.