Tid

Tid en faktor att räkna med på mer än ett sätt. I det längre perspektivet har vi människor en begränsad mängd av tid. Så oavsett hur vi handlar kan vi inte utsträcka den till att bli längre. Det som kompenserar frågan ytterligare är att vi heller inte vet hur mycket tid vi har före den tar slut för oss mer permanent. I ett kortare perspektiv kan man delvis kontrollera en med en klocka. Även om tiden inte blir längre ger det åtminstone en möjlighet att ha lite ordning på den.